Mechaniak-Technikum Obsługi Turystyczniej

Idź do spisu treści

Menu główne

Śladami Ignacego Krasickiego

Wycieczki


25 lutego uczniowie klasy I TOT odwiedzili 4-gwiazdkowy Hotel Krasicki oraz Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas wycieczki młodzież zapoznała się z historią i obecną funkcją obu budowli. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji  o przeprowadzonych w obrębie zniszczonego podzamcza pracach adaptacyjnych, które miały na celu restaurację historycznych wnętrz oraz ich przebudowę na potrzeby nowopowstającego hotelu.

W Zamku Biskupów Warmińskich, gdzie obecnie ma swoja siedzibę Muzeum Warmii i Mazur, młodzież obejrzała wiele wystaw muzealnych zlokalizowanych  w pomieszczeniach mieszkalnych biskupów warmińskich oraz piękną kaplicę.

W opisanym wyżej kompleksie budowli rezydował w XVIII w. ostatni z biskupów warmińskich
poeta, prozaik, komediopisarz, encyklopedysta i publicysta Ignacy Krasicki.  Warto dodać, że to właśnie w Lidzbarku powstała większość jego utworów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego